pb.pl
6,6800 zł
0,60% 0,0400 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 136 23 994 44 534 30 587
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 059 297 2 313 1 291
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 097 194 2 183 1 084
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 878 -22 1 863 482
Amortyzacja (tys. zł) 1 896 1 990 2 050 2 126
EBITDA (tys. zł) 4 955 2 287 4 363 3 417
Aktywa (tys. zł) 120 798 117 479 136 970 122 424
Kapitał własny (tys. zł)* 84 890 84 868 86 731 87 213
Liczba akcji (tys. szt.) 12 355,504 12 355,504 12 355,504 12 355,504
Zysk na akcję (zł) 0,233 -0,002 0,151 0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,871 6,869 7,020 7,059
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej