pb.pl
7,0200 zł
0,29% 0,0200 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 968 21 306 38 870 21 065
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 817 596 5 847 453
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 622 580 5 484 375
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 504 590 5 544 298
Amortyzacja (tys. zł) 1 743 1 847 2 008 1 952
EBITDA (tys. zł) 4 560 2 443 7 855 2 405
Aktywa (tys. zł) 119 070 114 665 127 659 119 373
Kapitał własny (tys. zł)* 75 318 75 908 81 432 81 730
Liczba akcji (tys. szt.) 12 355,504 12 355,504 12 355,504 12 355,504
Zysk na akcję (zł) 0,203 0,048 0,449 0,024
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,096 6,144 6,591 6,615
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej