pb.pl
7,0200 zł
0,29% 0,0200 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 937 19 848 34 732 17 293
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 136 1 656 3 880 681
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 181 1 510 4 001 504
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 246 631 4 365 529
Amortyzacja (tys. zł) 1 605 1 683 1 724 1 729
EBITDA (tys. zł) 3 741 3 339 5 604 2 410
Aktywa (tys. zł) 113 655 110 019 128 789 118 664
Kapitał własny (tys. zł)* 69 761 70 393 74 756 75 285
Liczba akcji (tys. szt.) 12 355,504 12 355,504 12 355,504 12 355,504
Zysk na akcję (zł) 0,182 0,051 0,353 0,043
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,646 5,697 6,050 6,093
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej