pb.pl
6,2800 zł
-5,99% -0,4000 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 647 7 647 2 657
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 352 3 284 638
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 373 3 287 663
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 397 2 362 568
Amortyzacja (tys. zł) 287 260 280
EBITDA (tys. zł) 639 3 544 918
Aktywa (tys. zł) 14 004 20 994 34 781
Kapitał własny (tys. zł)* 12 912 15 325 15 893
Liczba akcji (tys. szt.) 7 292,245 7 292,245 7 292,245
Zysk na akcję (zł) 0,054 0,324 0,078
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,771 2,102 2,179
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej