1,4850 zł
-2,30% -0,0350 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Wyniki finansowe - GIGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 IV Q 2009 III Q 2010 IV Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 134 807 142 819
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 7 463 9 339
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 4 110 6 231
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 3 496 7 236
Amortyzacja (tys.) 0 0 593 763
EBITDA (tys.) 0 0 8 056 10 102
Aktywa (tys.) 281 648 207 844 0 249 641
Kapitał własny (tys.)* 128 026 56 694 0 80 470
Liczba akcji (tys. szt.) 47 947,996 47 947,996 47 947,996 47 947,996
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,073 0,151
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,670 1,182 0,000 1,678
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej