pb.pl
7,1800 zł
1,13% 0,0800 zł
Wittchen S.A. (WTN)

Wyniki finansowe - WITTCHEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 70 526 82 982 50 943 55 879
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 250 15 686 3 402 3 644
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 074 15 653 2 903 3 850
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 697 12 714 2 262 3 306
Amortyzacja (tys. zł) 1 819 2 133 6 006 6 591
EBITDA (tys. zł) 15 069 17 819 9 408 10 235
Aktywa (tys. zł) 220 602 194 685 246 511 264 277
Kapitał własny (tys. zł)* 122 553 135 088 137 409 122 545
Liczba akcji (tys. szt.) 18 150,522 18 150,522 18 150,522 18 178,772
Zysk na akcję (zł) 0,589 0,700 0,125 0,182
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,752 7,443 7,571 6,741
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej