pb.pl
7,3000 zł
1,67% 0,1200 zł
Wittchen S.A. (WTN)

Wyniki finansowe - WITTCHEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 53 477 85 874 43 265 48 314
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 754 20 602 3 670 5 460
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 491 19 347 3 241 6 262
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 819 15 834 2 678 4 914
Amortyzacja (tys. zł) 1 346 1 532 1 754 1 743
EBITDA (tys. zł) 9 100 22 134 5 424 7 203
Aktywa (tys. zł) 175 054 175 733 169 899 193 109
Kapitał własny (tys. zł)* 103 093 119 138 121 923 111 713
Liczba akcji (tys. szt.) 18 123,057 18 123,057 18 123,057 18 123,057
Zysk na akcję (zł) 0,321 0,874 0,148 0,271
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,688 6,574 6,728 6,164
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej