pb.pl
7,1000 zł
4,41% 0,3000 zł
Wittchen S.A. (WTN)

Wyniki finansowe - WITTCHEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 39 317 68 349 36 640 39 014
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 624 13 634 2 772 3 628
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 891 13 233 1 363 1 465
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 764 10 895 -1 461 1 676
Amortyzacja (tys. zł) 1 116 1 346 1 302 1 257
EBITDA (tys. zł) 5 740 14 980 4 074 4 885
Aktywa (tys. zł) 156 537 184 389 179 605 157 227
Kapitał własny (tys. zł)* 100 893 111 928 110 578 97 315
Liczba akcji (tys. szt.) 18 100,000 18 100,000 18 100,000 18 100,000
Zysk na akcję (zł) 0,153 0,602 -0,081 0,093
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,574 6,184 6,109 5,377
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej