pb.pl
6,4000 zł
-1,54% -0,1000 zł
Wittchen S.A. (WTN)

Wyniki finansowe - WITTCHEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 38 962 48 252 26 266 28 982
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 724 14 403 2 650 4 900
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 821 13 311 2 380 4 965
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 975 12 579 1 995 6 358
Amortyzacja (tys. zł) 1 088 860 982 1 025
EBITDA (tys. zł) 9 812 15 263 3 632 5 925
Aktywa (tys. zł) 134 612 152 397 121 063 137 167
Kapitał własny (tys. zł)* 42 558 54 447 59 453 58 086
Liczba akcji (tys. szt.) 144 647,140 144 647,140 16 500,000 16 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,041 0,087 0,121 0,385
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,294 0,376 3,603 3,520
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej