13,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
Wittchen S.A. (WTN)

Wyniki finansowe - WITTCHEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2011 IV Q 2012 IV Q 2013 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 966 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 600 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) -6 109 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* -6 109 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 1 792 0 0 0
EBITDA (tys.) -2 808 0 0 0
Aktywa (tys.) 110 352 111 132 113 491 120 848
Kapitał własny (tys.)* 25 171 3 543 27 691 36 582
Liczba akcji (tys. szt.) 104 005,000 104 005,000 144 647,140 144 647,140
Zysk na akcję (zł) -0,059 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,242 0,034 0,191 0,253
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej