pb.pl
86,2000 zł
-6,30% -5,8000 zł
XTPL S.A. (XTP)

Wyniki finansowe - XTPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 377 1 470 932
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -13 580 -2 982 -4 203 -3 656
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -13 638 -2 869 -4 296 -3 449
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -13 639 -2 483 -4 732 -3 450
Amortyzacja (tys. zł) 107 152 152 129
EBITDA (tys. zł) -13 473 -2 830 -4 051 -3 527
Aktywa (tys. zł) 5 253 10 980 8 838 7 145
Kapitał własny (tys. zł)* 3 086 9 700 6 907 5 244
Liczba akcji (tys. szt.) 1,784 1 904,222 1 904,222 1 904,222
Zysk na akcję (zł) -7 645,179 -1,304 -2,485 -1,812
Wartość księgowa na akcję (zł) 1 729,821 5,094 3,627 2,754
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej