47,6200 zł
1,45% 0,6800 zł
XTB S.A. (XTB)

Wyniki finansowe - XTB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 181 803 439 793 396 404 391 287
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 82 852 308 768 259 660 258 743
Zysk (strata) brutto (tys.) 84 245 308 647 277 000 290 547
Zysk (strata) netto (tys.)* 68 519 252 639 226 931 236 219
Amortyzacja (tys.) 2 324 2 867 2 788 3 080
EBITDA (tys.) 85 176 311 635 262 448 261 823
Aktywa (tys.) 3 147 743 3 626 672 3 678 167 4 176 511
Kapitał własny (tys.)* 915 560 1 169 316 1 221 474 1 462 363
Liczba akcji (tys. szt.) 117 383,635 117 383,635 117 383,635 117 383,635
Zysk na akcję (zł) 0,584 2,152 1,933 2,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,800 9,961 10,406 12,458
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej