47,5600 zł
1,32% 0,6200 zł
XTB S.A. (XTB)

Wyniki finansowe - XTB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 139 923 186 692 54 992 200 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 56 346 99 795 -21 082 115 258
Zysk (strata) brutto (tys.) 57 074 107 959 -29 936 128 188
Zysk (strata) netto (tys.)* 40 231 89 051 -24 045 104 305
Amortyzacja (tys.) 2 106 1 952 2 361 2 284
EBITDA (tys.) 58 452 101 747 -18 721 117 542
Aktywa (tys.) 2 283 526 2 813 364 2 720 700 2 979 417
Kapitał własny (tys.)* 888 305 977 662 741 613 847 234
Liczba akcji (tys. szt.) 117 383,635 117 383,635 117 383,635 117 383,635
Zysk na akcję (zł) 0,343 0,759 -0,205 0,889
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,568 8,329 6,318 7,218
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej