47,6200 zł
1,45% 0,6800 zł
XTB S.A. (XTB)

Wyniki finansowe - XTB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 89 044 306 593 211 486 139 625
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 42 247 234 135 145 773 79 492
Zysk (strata) brutto (tys.) 41 083 222 274 139 942 79 407
Zysk (strata) netto (tys.)* 37 038 175 969 117 490 68 397
Amortyzacja (tys.) 1 720 1 861 1 954 1 832
EBITDA (tys.) 43 967 235 996 147 727 81 324
Aktywa (tys.) 1 138 900 1 506 293 1 776 845 1 942 981
Kapitał własny (tys.)* 490 744 690 132 778 045 846 590
Liczba akcji (tys. szt.) 117 383,635 117 383,635 117 383,635 117 383,635
Zysk na akcję (zł) 0,316 1,499 1,001 0,583
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,181 5,879 6,628 7,212
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej