58,4800 zł
2,70% 1,5400 zł
XTB S.A. (XTB)

Wyniki finansowe - XTB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 40 884 47 885 60 922 89 044
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -208 5 401 17 972 42 247
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 071 6 042 21 240 41 083
Zysk (strata) netto (tys.)* 763 4 393 15 507 37 038
Amortyzacja (tys.) 1 788 1 450 1 795 1 720
EBITDA (tys.) 1 580 6 851 19 767 43 967
Aktywa (tys.) 1 022 614 1 027 568 1 106 757 1 138 900
Kapitał własny (tys.)* 455 500 437 852 456 671 490 744
Liczba akcji (tys. szt.) 117 383,635 117 383,635 117 383,635 117 383,635
Zysk na akcję (zł) 0,007 0,037 0,132 0,316
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,880 3,730 3,890 4,181
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej