30,6600 zł
-5,02% -1,6200 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 172 673 3 882 100 5 484 504 6 827 163
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 169 115 106 894 387 070 1 155 145
Zysk (strata) brutto (tys.) 209 530 35 627 356 654 1 090 782
Zysk (strata) netto (tys.)* 143 075 11 650 339 518 853 593
Amortyzacja (tys.) 192 138 193 306 184 552 178 279
EBITDA (tys.) 361 253 300 200 571 622 1 333 424
Aktywa (tys.) 20 195 863 20 893 437 23 644 705 24 856 612
Kapitał własny (tys.)* 7 546 843 7 574 683 7 941 863 8 965 011
Liczba akcji (tys. szt.) 99 195,484 99 195,484 99 195,484 99 195,484
Zysk na akcję (zł) 1,442 0,117 3,423 8,605
Wartość księgowa na akcję (zł) 76,081 76,361 80,063 90,377
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej