30,5200 zł
2,97% 0,8800 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 268 898 2 416 045 2 735 864 3 361 982
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 124 283 61 599 121 793 213 426
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 99 236 54 812 134 332 132 074
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 44 115 31 293 85 100 87 570
Amortyzacja (tys. zł) 190 821 188 508 196 856 191 660
EBITDA (tys. zł) 315 104 250 107 318 649 405 086
Aktywa (tys. zł) 16 449 112 16 475 958 18 207 150 19 062 714
Kapitał własny (tys. zł)* 7 211 334 7 247 950 7 339 074 7 423 614
Liczba akcji (tys. szt.) 99 195,484 99 195,484 99 195,484 99 195,484
Zysk na akcję (zł) 0,445 0,315 0,858 0,883
Wartość księgowa na akcję (zł) 72,698 73,067 73,986 74,838
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej