44,9800 zł
-1,58% -0,7200 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2004 IV Q 2005 II Q 2006 IV Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 789 706 1 290 928 1 318 485 1 304 421
Kapitał własny (tys.)* 291 989 785 759 843 527 795 146
Liczba akcji (tys. szt.) 24 000,000 24 000,000 24 000,000 24 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,166 32,740 35,147 33,131
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej