36,1200 zł
2,03% 0,7200 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2004 IV Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 0 0
Aktywa (tys.) 789 706 1 290 928
Kapitał własny (tys.)* 291 989 785 759
Liczba akcji (tys. szt.) 24 000,000 24 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,166 32,740
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej