30,4800 zł
2,83% 0,8400 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 737 625 2 563 895 2 641 511 3 103 720
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 81 146 121 109 21 128 248 084
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 65 865 98 360 13 825 217 769
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 32 046 71 736 -11 205 151 109
Amortyzacja (tys. zł) 205 142 210 698 195 139 189 603
EBITDA (tys. zł) 286 288 331 807 216 267 437 687
Aktywa (tys. zł) 14 627 951 14 870 727 15 478 691 16 661 640
Kapitał własny (tys. zł)* 7 051 438 7 111 180 7 036 374 7 219 499
Liczba akcji (tys. szt.) 99 195,484 99 195,484 99 195,484 99 195,484
Zysk na akcję (zł) 0,323 0,723 -0,113 1,523
Wartość księgowa na akcję (zł) 71,086 71,689 70,934 72,781
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej