23,2000 zł
2,29% 0,5200 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 484 504 6 827 163 6 409 769 6 313 752
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 387 070 1 155 145 1 059 187 81 963
Zysk (strata) brutto (tys.) 356 654 1 090 782 943 805 -48 843
Zysk (strata) netto (tys.)* 339 518 853 593 715 806 -52 761
Amortyzacja (tys.) 184 552 178 279 180 857 188 810
EBITDA (tys.) 571 622 1 333 424 1 240 044 270 773
Aktywa (tys.) 23 644 705 24 856 612 24 832 055 25 882 497
Kapitał własny (tys.)* 7 941 863 8 965 011 9 776 983 9 817 051
Liczba akcji (tys. szt.) 99 195,484 99 195,484 99 195,484 99 195,484
Zysk na akcję (zł) 3,423 8,605 7,216 -0,532
Wartość księgowa na akcję (zł) 80,063 90,377 98,563 98,967
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej