36,1200 zł
2,03% 0,7200 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 735 864 3 361 982 3 172 673 3 882 100
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 121 793 213 426 169 115 106 894
Zysk (strata) brutto (tys.) 134 332 132 074 209 530 35 627
Zysk (strata) netto (tys.)* 85 100 87 570 143 075 11 650
Amortyzacja (tys.) 196 856 191 660 192 138 193 306
EBITDA (tys.) 318 649 405 086 361 253 300 200
Aktywa (tys.) 18 207 150 19 062 714 20 195 863 20 893 437
Kapitał własny (tys.)* 7 339 074 7 423 614 7 546 843 7 574 683
Liczba akcji (tys. szt.) 99 195,484 99 195,484 99 195,484 99 195,484
Zysk na akcję (zł) 0,858 0,883 1,442 0,117
Wartość księgowa na akcję (zł) 73,986 74,838 76,081 76,361
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej