33,8600 zł
-4,35% -1,5400 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 563 895 2 641 511 3 103 720 2 268 898
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 121 109 21 128 248 084 124 283
Zysk (strata) brutto (tys.) 98 360 13 825 217 769 99 236
Zysk (strata) netto (tys.)* 71 736 -11 205 151 109 44 115
Amortyzacja (tys.) 210 698 195 139 189 603 190 821
EBITDA (tys.) 331 807 216 267 437 687 315 104
Aktywa (tys.) 14 870 727 15 478 691 16 661 640 16 449 112
Kapitał własny (tys.)* 7 111 180 7 036 374 7 219 499 7 211 334
Liczba akcji (tys. szt.) 99 195,484 99 195,484 99 195,484 99 195,484
Zysk na akcję (zł) 0,723 -0,113 1,523 0,445
Wartość księgowa na akcję (zł) 71,689 70,934 72,781 72,698
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej