30,4000 zł
2,56% 0,7600 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 182 297 2 196 069 2 551 735 2 497 102
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 123 232 100 677 54 475 238 430
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 120 162 104 390 28 645 236 520
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 104 450 67 086 54 075 171 931
Amortyzacja (tys. zł) 137 941 155 292 162 276 164 813
EBITDA (tys. zł) 261 173 255 969 216 751 403 243
Aktywa (tys. zł) 11 158 668 11 209 758 11 738 044 11 939 030
Kapitał własny (tys. zł)* 6 749 530 6 811 077 6 855 759 7 017 393
Liczba akcji (tys. szt.) 99 195,484 99 195,484 99 195,484 99 195,484
Zysk na akcję (zł) 1,053 0,676 0,545 1,733
Wartość księgowa na akcję (zł) 68,043 68,663 69,114 70,743
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej