30,6600 zł
-5,02% -1,6200 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 379 927 2 324 668 2 797 270 3 364 884
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -41 975 -126 320 11 009 408 087
Zysk (strata) brutto (tys.) -68 856 -126 778 -333 399 055
Zysk (strata) netto (tys.)* -48 293 -105 569 -8 200 294 776
Amortyzacja (tys.) 167 672 170 433 180 380 200 307
EBITDA (tys.) 125 697 44 113 191 389 608 394
Aktywa (tys.) 11 953 447 11 739 847 14 266 012 14 992 261
Kapitał własny (tys.)* 6 811 345 6 716 156 6 702 771 6 991 642
Liczba akcji (tys. szt.) 99 195,484 99 195,484 99 195,484 99 195,484
Zysk na akcję (zł) -0,487 -1,064 -0,083 2,972
Wartość księgowa na akcję (zł) 68,666 67,706 67,571 70,483
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej