Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ZEPAK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 106 871 1 151 605 305 607 819 918
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -41 604 -391 322 248 159 413 347
Zysk (strata) brutto (tys.) -78 487 -413 645 262 201 455 266
Zysk (strata) netto (tys.)* -78 364 -375 797 221 149 376 220
Amortyzacja (tys.) 16 889 13 332 15 864 -15 926
EBITDA (tys.) -24 715 -377 990 264 023 397 421
Aktywa (tys.) 4 539 455 5 082 639 4 530 614 3 176 955
Kapitał własny (tys.)* 723 696 348 400 564 258 911 031
Liczba akcji (tys. szt.) 50 823,547 50 823,547 50 823,547 50 823,547
Zysk na akcję (zł) -1,542 -7,394 4,351 7,402
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,239 6,855 11,102 17,925
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej