Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ZEPAK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 735 314 663 198 664 129 689 510
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 128 429 95 423 91 980 125 595
Zysk (strata) brutto (tys.) 106 604 68 255 54 586 131 382
Zysk (strata) netto (tys.)* 88 280 54 583 42 590 101 125
Amortyzacja (tys.) 90 292 88 912 86 692 90 153
EBITDA (tys.) 218 721 184 335 178 672 215 748
Aktywa (tys.) 6 259 184 6 267 290 6 278 517 6 302 052
Kapitał własny (tys.)* 3 541 835 3 590 917 3 641 654 3 753 883
Liczba akcji (tys. szt.) 52 026,000 52 026,000 50 823,547 50 823,547
Zysk na akcję (zł) 1,697 1,049 0,838 1,990
Wartość księgowa na akcję (zł) 68,078 69,022 71,653 73,861
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej