Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ZEPAK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 IV Q 2010 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 647 623
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 134 739
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 56 611
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 41 094
Amortyzacja (tys.) 0 0 33 368
EBITDA (tys.) 0 0 168 107
Aktywa (tys.) 5 184 277 5 163 602 0
Kapitał własny (tys.)* 2 588 581 2 932 709 0
Liczba akcji (tys. szt.) 52 026,000 52 026,000 52 026,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,790
Wartość księgowa na akcję (zł) 49,756 56,370 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej