Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ZEPAK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 847 063 996 286 960 077 1 137 001
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -596 539 118 230 57 856 216 796
Zysk (strata) brutto (tys.) -596 014 126 635 54 547 215 373
Zysk (strata) netto (tys.)* -423 209 103 670 49 097 129 092
Amortyzacja (tys.) 18 728 10 769 11 870 9 909
EBITDA (tys.) -577 811 128 999 69 726 226 705
Aktywa (tys.) 3 311 762 3 789 012 3 537 356 4 023 275
Kapitał własny (tys.)* 524 627 627 556 644 885 732 245
Liczba akcji (tys. szt.) 50 823,547 50 823,547 50 823,547 50 823,547
Zysk na akcję (zł) -8,327 2,040 0,966 2,540
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,323 12,348 12,689 14,408
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej