Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ZEPAK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 601 780 462 414 523 304 618 428
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -10 634 -8 076 23 676 68 317
Zysk (strata) brutto (tys.) -14 680 -9 988 20 431 67 048
Zysk (strata) netto (tys.)* 25 035 -7 229 27 996 86 221
Amortyzacja (tys.) 32 267 32 915 33 738 33 753
EBITDA (tys.) 21 633 24 839 57 414 102 070
Aktywa (tys.) 2 878 628 3 004 201 2 802 440 3 187 798
Kapitał własny (tys.)* 951 214 943 984 969 359 1 055 337
Liczba akcji (tys. szt.) 50 823,547 50 823,547 50 823,547 50 823,547
Zysk na akcję (zł) 0,493 -0,142 0,551 1,696
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,716 18,574 19,073 20,765
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej