Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ZEPAK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 681 414 695 131 710 899 751 140
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -443 641 27 605 38 739 61 701
Zysk (strata) brutto (tys.) -458 361 28 118 33 254 59 357
Zysk (strata) netto (tys.)* -398 109 13 280 24 631 34 680
Amortyzacja (tys.) 47 957 46 547 49 774 46 976
EBITDA (tys.) -395 684 74 152 88 513 108 677
Aktywa (tys.) 3 871 297 3 982 759 3 496 920 3 667 098
Kapitał własny (tys.)* 1 683 859 1 630 231 1 659 772 1 694 012
Liczba akcji (tys. szt.) 50 823,547 50 823,547 50 823,547 50 823,547
Zysk na akcję (zł) -7,833 0,261 0,485 0,682
Wartość księgowa na akcję (zł) 33,131 32,076 32,658 33,331
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej