374,0000 zł
-3,36% -13,0000 zł
ZPUE SA (PUE)

Wyniki finansowe - ZPUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 212 181 275 401 320 781 329 286
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 20 733 33 728 59 158 51 530
Zysk (strata) brutto (tys.) 20 130 32 001 53 311 47 435
Zysk (strata) netto (tys.)* 14 020 25 033 43 427 37 512
Amortyzacja (tys.) 8 116 7 631 7 314 7 425
EBITDA (tys.) 28 849 41 359 66 472 58 955
Aktywa (tys.) 793 740 884 065 952 554 891 413
Kapitał własny (tys.)* 369 235 394 283 437 726 323 892
Liczba akcji (tys. szt.) 1 400,001 1 400,001 1 400,001 1 400,001
Zysk na akcję (zł) 10,014 17,881 31,019 26,794
Wartość księgowa na akcję (zł) 263,739 281,631 312,661 231,351
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej