374,0000 zł
-3,36% -13,0000 zł
ZPUE SA (PUE)

Wyniki finansowe - ZPUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 148 754 216 836 205 770 240 191
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 9 369 26 710 9 008 24 145
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 544 25 344 7 899 25 659
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 520 20 930 5 584 22 333
Amortyzacja (tys.) 7 642 7 859 7 833 7 491
EBITDA (tys.) 17 011 34 569 16 841 31 636
Aktywa (tys.) 686 813 739 217 712 149 758 757
Kapitał własny (tys.)* 305 326 326 272 330 181 355 284
Liczba akcji (tys. szt.) 1 400,001 1 400,001 1 400,001 1 400,001
Zysk na akcję (zł) 3,943 14,950 3,989 15,952
Wartość księgowa na akcję (zł) 218,090 233,051 235,843 253,774
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej