374,0000 zł
-3,36% -13,0000 zł
ZPUE SA (PUE)

Wyniki finansowe - ZPUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 Q 0000
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 20 821 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 867 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 576 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 333 0
Amortyzacja (tys.) 3 748 0
EBITDA (tys.) 4 615 0
Aktywa (tys.) 60 689 0
Kapitał własny (tys.)* 31 067 0
Liczba akcji (tys. szt.) 1 101,512
Zysk na akcję (zł) 0,302
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,204
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej