374,0000 zł
-3,36% -13,0000 zł
ZPUE SA (PUE)

Wyniki finansowe - ZPUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 168 898 166 948 163 828 194 767
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 19 068 6 918 13 623 4 614
Zysk (strata) brutto (tys.) 17 515 6 018 13 746 -880
Zysk (strata) netto (tys.)* 12 907 4 641 11 489 -2 126
Amortyzacja (tys.) 6 341 6 285 6 280 7 056
EBITDA (tys.) 25 409 13 203 19 903 11 670
Aktywa (tys.) 688 841 665 398 674 781 686 351
Kapitał własny (tys.)* 331 312 330 437 341 671 339 554
Liczba akcji (tys. szt.) 1 400,001 1 400,001 1 400,001 1 400,001
Zysk na akcję (zł) 9,219 3,315 8,206 -1,519
Wartość księgowa na akcję (zł) 236,651 236,026 244,051 242,538
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej