374,0000 zł
-3,36% -13,0000 zł
ZPUE SA (PUE)

Wyniki finansowe - ZPUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 137 572 174 747 179 680 201 522
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 485 15 643 21 971 17 169
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 457 14 381 20 632 16 325
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 379 12 144 17 086 14 456
Amortyzacja (tys.) 5 163 5 333 8 062 6 199
EBITDA (tys.) 10 648 20 976 30 033 23 368
Aktywa (tys.) 544 041 578 712 600 470 627 572
Kapitał własny (tys.)* 282 077 295 390 312 496 326 965
Liczba akcji (tys. szt.) 1 400,001 1 400,001 1 400,001 1 400,001
Zysk na akcję (zł) 2,414 8,674 12,204 10,326
Wartość księgowa na akcję (zł) 201,483 210,993 223,211 233,546
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej