0,9820 zł
-0,81% -0,0080 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe - HERKULES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 49 687 44 517 30 980 43 045
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 550 1 042 -25 310 3 996
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 795 296 -29 693 1 796
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 418 98 -29 907 1 510
Amortyzacja (tys.) 4 855 4 798 4 753 4 948
EBITDA (tys.) 5 405 5 840 -20 557 8 944
Aktywa (tys.) 349 053 339 436 328 391 354 360
Kapitał własny (tys.)* 153 778 153 876 123 969 125 479
Liczba akcji (tys. szt.) 34 119,105 34 119,105 34 119,105 34 119,105
Zysk na akcję (zł) -0,071 0,003 -0,877 0,044
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,507 4,510 3,633 3,678
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej