0,9820 zł
-0,81% -0,0080 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe - HERKULES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 20 952 18 371 17 596
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 179 5 025 2 038
Zysk (strata) brutto (tys.) -243 3 681 2 394
Zysk (strata) netto (tys.)* -243 2 783 1 141
Amortyzacja (tys.) 2 004 2 277 2 369
EBITDA (tys.) 7 183 7 302 4 407
Aktywa (tys.) 188 058 208 119 0
Kapitał własny (tys.)* 27 014 29 799 0
Liczba akcji (tys. szt.) 9 756,870 9 787,330 9 810,311
Zysk na akcję (zł) -0,025 0,284 0,116
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,769 3,045 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej