0,7420 zł
8,80% 0,0600 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe - HERKULES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 15 957 14 234 23 614 22 781
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 387 1 052 2 891 3 225
Zysk (strata) brutto (tys.) 109 -534 -1 490 2 731
Zysk (strata) netto (tys.)* -947 -746 -1 518 1 648
Amortyzacja (tys.) 1 916 2 541 3 175 2 869
EBITDA (tys.) 3 303 3 593 6 066 6 094
Aktywa (tys.) 202 469 322 878 324 237 0
Kapitał własny (tys.)* 29 991 128 313 126 556 0
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 21 706,070 21 706,070 21 706,070
Zysk na akcję (zł) -0,034 -0,070 0,076
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,911 5,830 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej