0,9820 zł
-0,81% -0,0080 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe - HERKULES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 39 095 32 953 41 204 42 674
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 708 98 1 973 3 144
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 553 -677 2 347 2 047
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 711 -423 1 979 1 517
Amortyzacja (tys.) 4 833 4 847 4 846 4 795
EBITDA (tys.) 8 541 4 945 6 819 7 939
Aktywa (tys.) 367 331 350 677 346 962 349 125
Kapitał własny (tys.)* 153 123 152 699 154 679 156 196
Liczba akcji (tys. szt.) 34 119,105 34 119,105 34 119,105 34 119,105
Zysk na akcję (zł) 0,050 -0,012 0,058 0,044
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,488 4,475 4,534 4,578
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej