0,9820 zł
-0,81% -0,0080 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe - HERKULES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 32 652 34 307 38 593 37 759
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -8 554 4 319 1 020 1 601
Zysk (strata) brutto (tys.) -8 430 1 632 772 725
Zysk (strata) netto (tys.)* -7 001 1 454 569 631
Amortyzacja (tys.) 5 154 5 001 4 951 4 850
EBITDA (tys.) -3 400 9 320 5 971 6 451
Aktywa (tys.) 352 939 352 066 356 522 356 606
Kapitał własny (tys.)* 148 758 150 212 150 781 151 413
Liczba akcji (tys. szt.) 36 119,105 36 119,105 34 119,105 34 119,105
Zysk na akcję (zł) -0,194 0,040 0,017 0,018
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,119 4,159 4,419 4,438
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej