0,9800 zł
-2,00% -0,0200 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe - HERKULES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 42 212 29 870 31 292 33 462
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -149 2 463 -1 865 -21 318
Zysk (strata) brutto (tys.) -273 1 377 -2 376 -30 129
Zysk (strata) netto (tys.)* 98 1 113 -1 991 -30 947
Amortyzacja (tys.) 5 136 5 040 5 345 5 204
EBITDA (tys.) 4 987 7 503 3 480 -16 114
Aktywa (tys.) 391 007 378 831 372 971 360 819
Kapitał własny (tys.)* 188 755 189 868 187 875 156 928
Liczba akcji (tys. szt.) 40 769,105 36 119,105 36 119,105 36 119,105
Zysk na akcję (zł) 0,002 0,031 -0,055 -0,857
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,630 5,257 5,202 4,345
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej