pb.pl
9,0000 zł
-1,64% -0,1500 zł
ZASTAL SA (ZST)

Informacje o spółce - ZASTAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa działa na rynku producentów kontenerów, usług cięcia laserem i gięcia blach, usług transportowych, spedycyjnych, serwisu samochodów ciężarowych, produkcji taboru szynowego, wynajmu i zarządzania nieruchomościami oraz finansowym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Sulechowska 4a
Kod: 65-119
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj: Polska
Telefon: +48 68 3284214
Fax: +48 68 3284213
Internet: www.zastal.pl
Email: sekretariat@zastal.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MOLMEDICA 7 000 000 9,39%
CSY 29 031 028 89,60%
RSY 6 824 709 61,48%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ZASTAL SA
Prezes: Wrona Grzegorz
Sektor: transport i logistyka - pozostałe
EKD: produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Liczba akcji: 2 732 940
Zatrudnienie:
  • 2 (2018r.) - spółka
  • 179 (2018r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9290093806
KRS: 0000067681
EKD: 25,11
Ticker GPW: ZST
ISIN: PLZSTAL00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 24 596 460 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 732 940 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 605 946
Liczba głosów na WZA: 2 732 940 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,76%
Kapitał akcyjny: 81 988 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 605 946
Cena nominalna akcji: 30,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 973,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,24%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Omegia SA 862 490 (31,56%) 862 490 (946,77%) 2018-04-27 CZK, MDA,
Amida Capital sp. z o.o. SKA bezpośrednio, wraz z Financial Factory sp. z o.o. 743 456 (27,20%) 743 456 (27,20%) 2020-07-21 MDA,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych VI emisja 48 488 841
0,00
1,00 0,00 81 988 380
81 988 380,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-07
I emisja - założyciele (spółka pracownicza) 1990-11-15 99 539
99 539,00
1,00 1,00 99 539
99 539,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1990-12-17
2007-08-27
II emisja - pracownicy PP Zastal 1991-06-20 20 499 539
20 499 539,00
1,00 1,00 20 599 078
20 599 078,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1991-10-02
2007-08-27
umorzenie akcji 1997-06-28 -7 376 460
1,00 13 222 618
13 222 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-10
III emisja - przeniesienie kap. zap. na akcyjny 1997-06-28 7 276 921
7 276 921,00
1,00 1,00 20 499 539
20 499 539,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1997-09-10
2007-08-27
IV emisja - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2011-10-18 10 000 080
15 000 120,00
1,00 1,50 30 499 539
30 499 539,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-24
2012-06-22
V emisja - subskrypcja prywatna 2013-11-26 3 000 000
0,00
1,00 0,00 33 499 539
33 499 539,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-05
VI emisja - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-06-30 66 999 078
66 999 078,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 3:1 2018-03-07 0
0,00
3,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-01-11 -60
0,00
3,00 0,00 81 988 320
81 988 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17
zmiana oznaczenia akcji: seria A i B 2019-01-11 0
0,00
3,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17
scalenie akcji 30:1 2019-01-11 0
0,00
30,00 0,00 2 732 940
81 988 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-12 Split 3:1
1999-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
1999-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
1999-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
1999-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wrona Grzegorz Prezes Zarządu 2020-04-01 CSY - Prezes Zarządu
CIASTZKR - Członek RN
Czwojda Miron Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 -
Łuczyński Janusz Wiceprezes Zarządu 2011-01-07 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Witek, Mariusz Kazimierz Członek RN 2010-09-29 -
Niedziela Aneta Członek RN 2015-06-30 CSY - Członek RN
RSY - Członek RN
Zieliński Michał Członek RN 2015-06-30 MEDCAMP - Członek RN
Starosta Włodzimierz Członek RN 2015-06-30 CSY - Członek RN
RSY - Członek RN
Świt Błażej Członek RN 2015-06-30 -
Wałdowska-Trzciałkowska Wiesława Członek RN 2018-03-22 RSY - Członek RN
CSY - Członek RN
Wasielewski Błażej Członek RN 2019-06-28 MOLMEDIC - Sekretarz RN
CIASTZKR - Członek RN