28,0000 zł
2,00% 0,5500 zł
HUUUGE (HUG)

Wyniki finansowe - HUUUGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 77 674 71 746 69 188 71 177
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 767 24 512 24 390 22 539
Zysk (strata) brutto (tys.) -246 26 019 26 450 22 944
Zysk (strata) netto (tys.)* -854 22 394 21 710 18 658
Amortyzacja (tys.) 2 974 2 488 2 199 2 129
EBITDA (tys.) 1 207 27 000 26 589 24 668
Aktywa (tys.) 286 317 311 083 326 745 194 041
Kapitał własny (tys.)* 240 727 263 753 286 035 153 747
Liczba akcji (tys. szt.) 84 246,500 84 246,500 84 246,500 67 125,000
Zysk na akcję (zł) -0,010 0,266 0,258 0,278
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,857 3,131 3,395 2,290
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej