28,0000 zł
2,00% 0,5500 zł
HUUUGE (HUG)

Wyniki finansowe - HUUUGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 88 507 84 001 79 426 77 521
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 15 556 10 673 11 186 18 516
Zysk (strata) brutto (tys.) 14 542 10 743 9 972 18 585
Zysk (strata) netto (tys.)* 11 378 8 926 8 637 15 299
Amortyzacja (tys.) 2 531 2 630 2 584 2 892
EBITDA (tys.) 18 087 13 303 13 770 21 408
Aktywa (tys.) 299 946 291 241 276 429 278 496
Kapitał własny (tys.)* 226 099 236 309 227 361 237 979
Liczba akcji (tys. szt.) 84 246,500 84 246,500 84 246,500 84 246,500
Zysk na akcję (zł) 0,135 0,106 0,103 0,182
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,684 2,805 2,699 2,825
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej