28,0000 zł
2,00% 0,5500 zł
HUUUGE (HUG)

Wyniki finansowe - HUUUGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 89 192 95 691 97 543 91 998
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 66 6 503 11 241 11 277
Zysk (strata) brutto (tys.) -108 173 -36 959 11 650 9 766
Zysk (strata) netto (tys.)* -107 359 -37 539 9 104 7 376
Amortyzacja (tys.) 1 468 1 135 2 009 2 345
EBITDA (tys.) 1 534 7 638 13 250 13 622
Aktywa (tys.) 141 832 238 938 272 370 279 388
Kapitał własny (tys.)* -96 008 188 588 200 305 211 781
Liczba akcji (tys. szt.) 72 946,500 84 246,500 84 246,500 84 246,500
Zysk na akcję (zł) -1,472 -0,446 0,108 0,088
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,316 2,239 2,378 2,514
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej