28,0000 zł
2,00% 0,5500 zł
HUUUGE (HUG)

Wyniki finansowe - HUUUGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 IV Q 2019 I Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 72 101 76 049 78 536
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 8 099 17 489 6 775
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 7 259 14 556 -325
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 4 963 12 802 -2 233
Amortyzacja (tys.) 0 542 566 643
EBITDA (tys.) 0 8 641 18 055 7 418
Aktywa (tys.) 53 615 53 115 0 126 400
Kapitał własny (tys.)* -9 473 -19 826 0 9 150
Liczba akcji (tys. szt.) 72 946,500 72 946,500 72 946,500 72 946,500
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,068 0,175 -0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,130 -0,272 0,000 0,125
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej