pb.pl
9,0000 zł
-3,23% -0,3000 zł
Ackerman SA (ACK)

Informacje o spółce - ACKERMAN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wytwórca urządzeń grzewczych, specjalizujący się w produkcji stalowych i kaflowych pieców kominkowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Lektykarska 54
Kod: 01-687
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4909900
Fax: +48 22 4909901
Internet: www.ackerman.pl
Email: inwestorzy@ackerman.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ackerman SA
Prezes: Matulka Dariusz
Sektor: budownictwo - pozostałe
EKD: sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
Liczba akcji: 1 000 000
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Alfa Audit & Advisory sp. z o.o.
NIP: 7010219301
KRS: 0000531766
EKD: 46,74
Ticker GPW: ACK
ISIN: PLACKRM00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 862 777
Liczba głosów na WZA: 1 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,28%
Kapitał akcyjny: 100 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 862 777
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,72%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
DMS Holding sp. z o.o. 858 710 (85,87%) 858 710 (86,22%) 2018-03-22 -
Ackerman SA 4 067 (0,41%) 4 067 (0,41%) 2019-12-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 2014-10-28 1 000 000
0,00
0,10 0,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-05
2014-11-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-04-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2019-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2018-04-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2018-04-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Matulka Dariusz Prezes Zarządu 2014-10-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szymański Maciej Przewodniczący RN 2016-12-23 -
Drozd Daniel Członek RN 2016-12-23 -
Politańska Justyna Członek RN 2016-12-23 -
Prus Tomasz Członek RN 2016-12-23 -
Gudyn Mariusz Członek RN 2018-05-11 -