pb.pl
0,3980 zł
9,94% 0,0360 zł
iAlbatros Group SA (IAG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IALBGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 919 276 669 553
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 719 96 -804 -110
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 937 -251 270 -5 056 -110
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 960 -251 270 -1 432 -109
Amortyzacja (tys. zł) 310 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -1 409 96 -804 -110
Aktywa (tys. zł) 12 527 2 905 1 169 4 314
Kapitał własny (tys. zł)* -17 412 -268 683 -270 115 -270 223
Liczba akcji (tys. szt.) 11 635,281 11 635,281 11 635,281 11 635,281
Zysk na akcję (zł) -0,426 -21,596 -0,123 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,496 -23,092 -23,215 -23,224
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej