pb.pl
0,2420 zł
-16,55% -0,0480 zł
iAlbatros Group SA (IAG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IALBGR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 645 2 919 276 669
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -538 -1 719 96 -804
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -71 -1 937 -251 270 -5 056
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -92 -4 960 -251 270 -1 432
Amortyzacja (tys. zł) 131 310 0 0
EBITDA (tys. zł) -407 -1 409 96 -804
Aktywa (tys. zł) 12 928 12 527 2 905 1 169
Kapitał własny (tys. zł)* -12 453 -17 412 -268 683 -270 115
Liczba akcji (tys. szt.) 11 635,281 11 635,281 11 635,281 11 635,281
Zysk na akcję (zł) -0,008 -0,426 -21,596 -0,123
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,070 -1,496 -23,092 -23,215
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej