pb.pl
0,3600 zł
28,57% 0,0800 zł
Modern Commerce SA (MCE)

Wyniki finansowe - MODERNCOM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 275 2 171 1 857 1 857
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 069 -732 -979 -979
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 366 -1 387 -2 171 -2 171
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 366 -1 387 -2 171 -2 171
Amortyzacja (tys. zł) 239 105 61 61
EBITDA (tys. zł) -830 -627 -918 -918
Aktywa (tys. zł) 21 543 20 249 20 032 20 032
Kapitał własny (tys. zł)* 16 017 14 630 12 459 12 459
Liczba akcji (tys. szt.) 103 835,420 103 835,420 103 835,420 103 835,420
Zysk na akcję (zł) -0,032 -0,013 -0,021 -0,021
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,154 0,141 0,120 0,120
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej