pb.pl
0,1800 zł
-9,55% -0,0190 zł
Modern Commerce SA (MCE)

Wyniki finansowe - MODERNCOM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 648 5 275 2 171 1 857
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 754 -1 069 -732 -979
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 753 -3 366 -1 387 -2 171
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 753 -3 366 -1 387 -2 171
Amortyzacja (tys. zł) 218 239 105 61
EBITDA (tys. zł) -1 536 -830 -627 -918
Aktywa (tys. zł) 22 683 21 543 20 249 20 032
Kapitał własny (tys. zł)* 15 958 16 017 14 630 12 459
Liczba akcji (tys. szt.) 103 835,420 103 835,420 103 835,420 103 835,420
Zysk na akcję (zł) -0,017 -0,032 -0,013 -0,021
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,154 0,154 0,141 0,120
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej