pb.pl
2,1400 zł
-0,93% -0,0200 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Informacje o spółce - ALTUSTFI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Niezależne (tzn. niepowiązane bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi przeznaczonymi zarówno dla zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Pankiewicza 3
Kod: 00-969
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3803285
Fax: +48 22 3803286
Internet: www.altustfi.pl
Email: biuro@altustfi.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
KRVITAMIN 2 512 129 20,50%
STAPORKOW 2 000 000 30,75%
ACAUTOGAZ 701 151 7,10%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Prezes: Ladko Andrzej
Sektor: zarządzanie aktywami
EKD: działalność związana z zarządzaniem funduszami
Liczba akcji: 46 550 000
Zatrudnienie:
  • 25 (2018r.) - spółka
  • 64 (2018r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1080003690
KRS: 0000290831
EKD: 66,30
Ticker GPW: ALI
ISIN: PLATTFI00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 99 617 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 46 550 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31 136 574
Liczba głosów na WZA: 54 050 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,89%
Kapitał akcyjny: 4 655 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 636 574
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,84%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,11%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Osiecki Piotr z Osiecki Inwestycje sp. z o.o. 16 453 170 (35,35%) 23 953 170 (45,18%) 2017-05-17 -
FIP 11 FIZ AN ZWZ 4 579 563 (9,84%) 4 579 563 (8,64%) 2019-06-24 PLA,
Zydorowicz Andrzej 3 632 246 (7,80%) 3 632 246 (6,81%) 2014-12-18 -
Quercus TFI SA portfele 3 295 589 (7,08%) 3 295 589 (6,22%) 2018-06-30 TLS, XTB, ULM, SEL, ESS, IPE, IF4, ZMT, SGN, HRP, TRN, ATR, MSZ, LRQ, SFS, VOT, NWA, BBD,
FRAM FIZ wraz z Góralska Park sp. z o.o. 3 176 006 (6,82%) 3 176 006 (5,99%) 2018-11-06 BTX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 640 000
0,00
0,10 0,00 59 908 946
5 990 894,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-06
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 120 000
0,00
0,10 0,00 57 690 000
5 769 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-30
obniżenie kapitału umorzenie akcji -3 080 000
0,00
0,10 0,00 57 570 000
5 757 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 270 000
27 000,00
0,10 0,10 60 650 000
6 065 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-17
podwyższenie kapitału seria H 600 000
0,00
0,10 0,00 59 960 000
5 996 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-06
2017-12-29
podwyższenie kapitału seria E 400
0,00
100,00 0,00 44 000
4 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-05
podwyższenie kapitału seria E 400
0,00
100,00 0,00 43 600
4 360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-30
podwyższenie kapitału seria E 400
0,00
100,00 0,00 43 200
4 320 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
seria A - akcje założycielskie 2007-08-20 7 500
750 000,00
100,00 100,00 7 500
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-18
seria B - subskrypcja prywatna 2008-02-06 7 500
0,00
100,00 0,00 15 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-16
2014-08-20
seria C - subskrypcja prywatna 2010-01-12 25 000
0,00
100,00 0,00 40 000
40 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-03
2014-08-20
seria E - subskrypcja prywatna 2011-04-15 1 200
0,00
100,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-08-20
seria D - subskrypcja prywatna 2011-04-15 2 800
0,00
100,00 0,00 42 800
4 280 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
2014-08-20
split 1:1000 2014-01-29 0
0,00
0,10 0,00 44 000 000
4 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-14
seria F - subskrypcja publiczna 2014-04-24 16 380 000
155 610 000,00
0,10 9,50 60 380 000
6 038 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-10
2014-07-25
2014-08-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-09-16 -3 080 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - połączeniowa: akcjonariusze TFI SKOK SA parytet wymiany 1:2,53 2015-04-21 1 578 947
0,00
0,10 0,00 59 268 946
5 926 894,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii G 2015-10-16 -1 578 946
0,00
0,10 0,00 58 330 000
5 833 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-26
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2015-10-16 10 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2016-06-08 1 030 000
0,00
0,10 0,00 59 360 000
593 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2017-01-16 -13 410 000
0,00
0,10 0,00 46 550 000
4 655 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,49 zł
2018-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,49 zł
2017-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2017-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ladko Andrzej Prezes Zarządu 2016-10-13 - Wiceprezes Zarządu
Galewski Bogusław Członek Zarządu 2019-06-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kamiński Piotr Przewodniczący RN 2014-04-24 PAMAPOL - Sekretarz RN
SFINKS - Członek RN
IDEABANK - Członek RN
Kowalczewski Michał Wiceprzewodniczący RN 2014-04-24 PBKM - Przewodniczący RN
CLNPHARM - Członek RN
Zarzycka Sylwia Sekretarz RN 2018-06-26 -
Buczkowski, Grzegorz Paweł Członek RN 2015-10-16 APLITT - Wiceprzewodniczący RN
ECARD - Wiceprzewodniczący RN
Mania Rafał Członek RN 2014-04-24 ZUK - Członek RN
Staruch Mirosław Członek RN 2019-04-30 -