pb.pl

Wyniki finansowe - BIOMEDLUB

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 253 8 804 9 121 9 814
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 39 -127 -35 610 991
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -819 -766 -36 251 459
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -810 -780 -30 336 207
Amortyzacja (tys. zł) 1 466 1 539 29 652 1 422
EBITDA (tys. zł) 1 505 1 412 -5 958 2 413
Aktywa (tys. zł) 121 885 114 830 86 255 86 857
Kapitał własny (tys. zł)* 61 649 60 736 30 399 30 607
Liczba akcji (tys. szt.) 62 260,410 62 260,410 62 260,410 62 260,410
Zysk na akcję (zł) -0,013 -0,013 -0,487 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,990 0,976 0,488 0,492
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej