pb.pl

Wyniki finansowe - BIOMEDLUB

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 995 7 116 7 253 8 804
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 581 259 39 -127
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 17 381 -384 -819 -766
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 268 -485 -810 -780
Amortyzacja (tys. zł) -9 381 1 499 1 466 1 539
EBITDA (tys. zł) 9 200 1 758 1 505 1 412
Aktywa (tys. zł) 121 027 121 714 121 885 114 830
Kapitał własny (tys. zł)* 57 809 62 459 61 649 60 736
Liczba akcji (tys. szt.) 53 805,810 53 805,810 62 260,410 62 260,410
Zysk na akcję (zł) 0,228 -0,009 -0,013 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,074 1,161 0,990 0,976
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej