pb.pl
0,5900 zł
11,32% 0,0600 zł
BVT S.A. (BVT)

Informacje o spółce - BVT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

BVT SA prowadzi działalność w zakresie windykacji pakietów wierzytelności masowych oraz obrotu pakietami wierzytelności, przy czym druga z wymienionych jest działalnością realizowaną obecnie w niewielkiej skali. Spółka specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zlokalizowanie dłużników obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Słoneczna 28-30
Kod: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj: Polska
Telefon: +48 14 6575071
Fax:
Internet: www.bvtsa.com.pl
Email: sekretariat@bvtsa.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
KUPIEC 333 340 7,55%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: BVT SA
Prezes: Gądek Robert
Sektor: wierzytelności
EKD: pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 11 073 333
Zatrudnienie:
  • 37 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Lexus Audit sp. z o.o.
NIP: 9930653149
KRS: 0000525241
EKD: 66,19
Ticker GPW: BVT
ISIN: PLBVTSA00012

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 6 533 266,47 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 11 073 333 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 105 518
Liczba głosów na WZA: 14 673 333 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,26%
Kapitał akcyjny: 1 107 333,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 832 518
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,74%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kupiec SA 5 535 158 (49,99%) 7 295 158 (49,72%) 2018-12-18 KPC,
Kaja sp. z o.o. 1 988 943 (17,96%) 3 397 826 (23,16%) 2018-03-28 -
Wróblewski Leszek 1 389 117 (12,54%) 1 386 117 (9,45%) 2018-12-18 KPC,
Art. Human Capital sp. z o.o. wraz z Arturem Bielaszką i Grzegorzem Zarembą 1 192 300 (10,77%) 1 753 417 (11,95%) 2017-10-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2014-09-16 72 000
360 000,00
5,00 5,00 72 000
360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-01
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2014-09-16 108 000
540 000,00
5,00 5,00 180 000
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-01
seria C - subskrypcja prywatna 2014-10-08 20 000
0,00
5,00 0,00 200 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-08-21
2015-03-10
split 1:50 2015-07-17 0
0,00
0,10 0,00 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-23
seria D - połączeniowa: akcjonariusze Windykacja PL sp. z o.o. 2016-05-31 1 033 513
3 224 560,56
0,10 3,12 11 033 513
1 103 351,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-14
seria E - subskrypcja prywatna 2016-06-28 39 820
3 982,00
0,10 0,10 11 073 333
1 107 333,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2016-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,66 zł
2015-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,66 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gądek Robert Prezes Zarządu 2018-07-16 -
Leszkiewicz Jan Członek Zarządu 2016-06-28 KUPIEC - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wróblewski Leszek Członek RN 2014-09-16 KUPIEC - Prezes Zarządu
Wrzos Zbigniew Członek RN 2014-09-16 -
Wróblewski Piotr Członek RN 2016-05-31 KUPIEC - Przewodniczący RN
Zaremba Grzegorz Członek RN 2017-02-27 -
Bielaszka Artur Członek RN 2017-09-25 -