pb.pl
0,5700 zł
0,00% 0,0000 zł
Compress SA (COM)

Informacje o spółce - COMPRESS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jedna z największych i najdłużej funkcjonujących na rynku firm doradczych z obszaru Public Relations w Polsce. Poza PR, realizuje projekty zakresu Investor Relations, Corporate Social Responsibility, marketingu sportowego, eventów i sponsoringi oraz komunikacji wewnętrznej.

Dane teleadresowe

Ulica: Grzegórzecka 67D/26
Kod: 31-559
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5150004
Fax: +48 22 5150204
Internet: www.compress.pl
Email: info@compress.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Thunderbolt SA
Prezes: Mrozowski Tomasz
Sektor: reklama i marketing
EKD: stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
Liczba akcji: 14 000 000
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5260208786
KRS: 0000185671
EKD: 70,21
Ticker GPW: COM
ISIN: PLCMPRS00011

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 7 980 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 14 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 997 058
Liczba głosów na WZA: 14 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,69%
Kapitał akcyjny: 1 400 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 997 058
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,31%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Górski Artur 4 103 367 (29,31%) 4 103 367 (29,31%) 2019-08-14 OML, SET, SSK, SNG, PMF,
Ciszewski January 4 060 325 (29,00%) 4 060 325 (29,00%) 2019-08-14 OML, SET, PMF, JRH, CLC,
Sobieski Marek 3 833 366 (27,38%) 3 833 366 (27,38%) 2019-08-14 RBS, OUT, SFK, LSH, CLC, AIN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1990-04-09 120
12 000 000,00
100 000,00 100 000,00 120
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria B 1990-10-01 580
0,00
100 000,00 0,00 700
70 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria C 1991-01-11 1 900
0,00
100 000,00 0,00 2 600
260 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria D 1998-08-28 228
2 280,00
10,00 10,00 2 828
28 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria E 1999-07-21 120
1 200,00
10,00 10,00 2 948
29 480,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria F 2003-09-04 22 052
0,00
10,00 0,00 25 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

seria G 2007-06-27 25 000
0,00
10,00 0,00 50 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-27

split 1:100 2008-02-06 0
0,00
0,10 0,00 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-10
seria H - subskrypcja prywatna 2019-03-27 9 000 000
900 000,00
0,10 0,10 14 000 000
1 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-10
zmiana nazwy z ComPress SA na Thunderbolt SA 2019-06-17 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-12
zmiana nazwy na TopLevelTennis.com SA 2019-11-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2019-11-27 1 150 000
575 000,00
0,10 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2010-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2009-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2009-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mrozowski Tomasz Prezes Zarządu 2019-10-07 -
Górski Łukasz Członek Zarządu 2019-07-04 PREMIUMF - Prezes Zarządu
COLUMBUS - Wiceprezes Zarządu
ONEMORE - Członek Zarządu
Ciszewski January Członek Zarządu 2019-10-07 JRHOLDIN - Prezes Zarządu
SETANTA - Prezes Zarządu
SYNERGA - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sobieski Marek Członek RN 2019-06-17 LSTECH - Członek RN
POLKAP - Członek RN
COLUMBUS - Członek RN
JRHOLDIN - Członek RN
Górska Natalia Członek RN 2019-06-17 PREMIUMF - Członek RN
Wykurz Tomasz Członek RN 2019-06-17 SYNERGA - Prezes Zarządu
ONEMORE - Członek RN
PREMIUMF - Członek RN
Lasek Zbisław Członek RN 2019-06-17 PREMIUMF - Członek RN
Górska Monika Członek RN 2019-06-17 PREMIUMF - Członek RN