pb.pl
3,8400 zł
1,05% 0,0400 zł
PRIME MINERALS S.A. (PMT)

Wyniki finansowe - PRIME

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 175 41 839 41 780 24 608
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 760 -2 391 -2 231 -1 970
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 121 -3 188 -1 554 -1 144
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -363 -2 589 -975 -814
Amortyzacja (tys. zł) 1 932 1 928 1 932 1 927
EBITDA (tys. zł) -828 -463 -299 -43
Aktywa (tys. zł) 154 259 148 754 150 840 149 782
Kapitał własny (tys. zł)* 112 786 110 708 109 182 107 825
Liczba akcji (tys. szt.) 6 003,283 6 003,283 6 003,283 6 003,283
Zysk na akcję (zł) -0,060 -0,431 -0,162 -0,136
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,787 18,441 18,187 17,961
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej