pb.pl
4,49 zł
0,00% 0,00 zł
PRIME MINERALS S.A. (PMT)

Wyniki finansowe - PRIME

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 16 034 16 753 20 154 10 175
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 428 -1 963 -2 423 -2 760
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 994 -3 139 -3 064 -1 121
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 374 -2 662 -2 512 -363
Amortyzacja (tys. zł) 1 926 1 925 1 924 1 932
EBITDA (tys. zł) -502 -38 -499 -828
Aktywa (tys. zł) 153 843 153 786 147 946 154 259
Kapitał własny (tys. zł)* 118 906 115 617 114 091 112 786
Liczba akcji (tys. szt.) 6 003,283 6 003,283 6 003,283 6 003,283
Zysk na akcję (zł) -0,395 -0,443 -0,418 -0,060
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,807 19,259 19,005 18,787
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej