pb.pl
4,47 zł
1,82% 0,08 zł
PRIME MINERALS S.A. (PMT)

Wyniki finansowe - PRIME

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 16 753 20 154 10 175 41 839
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 963 -2 423 -2 760 -2 391
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 139 -3 064 -1 121 -3 188
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 662 -2 512 -363 -2 589
Amortyzacja (tys. zł) 1 925 1 924 1 932 1 928
EBITDA (tys. zł) -38 -499 -828 -463
Aktywa (tys. zł) 153 786 147 946 154 259 148 754
Kapitał własny (tys. zł)* 115 617 114 091 112 786 110 708
Liczba akcji (tys. szt.) 6 003,283 6 003,283 6 003,283 6 003,283
Zysk na akcję (zł) -0,443 -0,418 -0,060 -0,431
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,259 19,005 18,787 18,441
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej