pb.pl
4,30 zł
-2,05% -0,09 zł
PRIME MINERALS S.A. (PMT)

Wyniki finansowe - PRIME

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 154 10 175 41 839 41 780
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 423 -2 760 -2 391 -2 231
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 064 -1 121 -3 188 -1 554
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 512 -363 -2 589 -975
Amortyzacja (tys. zł) 1 924 1 932 1 928 1 932
EBITDA (tys. zł) -499 -828 -463 -299
Aktywa (tys. zł) 147 946 154 259 148 754 150 840
Kapitał własny (tys. zł)* 114 091 112 786 110 708 109 182
Liczba akcji (tys. szt.) 6 003,283 6 003,283 6 003,283 6 003,283
Zysk na akcję (zł) -0,418 -0,060 -0,431 -0,162
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,005 18,787 18,441 18,187
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej